Overberg

Volledige brandbeveiliging De Peuterboerderij

Kinderdagverblijf De Peuterboerderij laat kinderen spelen, ontwikkelen en groeien in het boeren buitenleven. In een veilige en vertrouwde omgeving worden de kinderen opvangen en mogen ze helpen met het voeren en verzorgen van de dieren.

Vlinck Peuterboerderij 30

In de kinderopvang is een goed plan voor brandveiligheid van groot belang. Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen zelf buiten kunnen komen en er breekt al snel paniek uit bij een noodsituatie.

Voor de 2 locaties van De Peuterboerderij verzorgden wij de brandmeldinstallatie conform de NEN 2535 met volledige bewaking tegen brand. Volgens het bouwbesluit moeten beide locaties worden voorzien van een brandmeldinstallatie met ontruimingsalarminstallatie. De brandmeldinstallatie detecteert een eventuele brand zo vroeg mogelijk en de ontruimingsalarminstallatie zorgt ervoor dat personen snel worden gealarmeerd en kunnen worden geëvacueerd.

Bij De Peuterboerderij slapen er 6 of meer kinderen op de bovenverdieping. Hierdoor heeft de brandmeldinstallatie een verplichte directe doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) van de brandweer. Voor deze locatie zijn de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie onder een inspectiecertificaat opgeleverd. Een onafhankelijke inspecteur heeft beoordeeld dat de installaties passen bij de situatie op het kinderdagverblijf. Deze inspectie wordt jaarlijks herhaald.

Vlinck heeft de expertise in huis om een gedegen advies te geven om de verplichte en mogelijke beveiligingsmaatregelen tegen brand. We denken graag met u mee. Bel 0318 254 754 voor een advies op maat.

Wij installeerden hier:

Brandmeldinstallaties
Ontruimingsinstallaties
Ook advies over de verplichte en mogelijke brandbeveiligingsmaatregelen?
Vlinck Peuterboerderij 24
Vlinck Peuterboerderij 28
Vlinck Peuterboerderij 6
Vlinck Peuterboerderij 27
Vlinck Peuterboerderij 7
Vlinck Peuterboerderij 11
Vlinck Peuterboerderij 1
Vlinck Peuterboerderij 2
Vlinck Peuterboerderij 10
Vlinck Peuterboerderij 16
Vlinck Peuterboerderij 15
Vlinck Peuterboerderij 19
Vlinck Peuterboerderij 17
Vlinck Peuterboerderij 20
Vlinck Peuterboerderij 25
Vlinck Peuterboerderij 22
Vlinck Peuterboerderij 26
Vlinck Peuterboerderij 29
Vlinck Peuterboerderij 31
Vlinck Peuterboerderij 12